Wykłady i Seminaria Jagiellońskie

Instytucja Wykładów i Seminariów Jagiellońskich ma na celu „umiędzynarodowienie" polskiej humanistyki przez włączenie w krąg działań Centrum wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych ze świata. Każdy z zaproszonych gości cieszy się znakomitą reputacją, zarówno jako wykładowca, jak i autor wpływowych dzieł. Do obowiązków zaproszonych gości należy przeprowadzenie otwartego wykładu dla publiczności akademickiej oraz seminarium dla doktorantów na temat literatury.
 
Data opublikowania: 24.10.2014
Osoba publikująca: Tomasz Bilczewski

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH