Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje, 2013-2022
projekt

Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje, 2013-2022

Szeroko rozumiane badania porównawcze należą do najważniejszych wyzwań intelektualnych nadchodzących lat. Praca przekładu, szukanie współmiernych i efektywnych narzędzi komunikacji, analiza doświadczeń międzykulturowych, w tym również takich, które w nowym świetle ukazują proces konstytuowania się różnego typu wspólnot (na czele ze wspólnotą narodową), przezwyciężanie nieprzystawalności języków opisu rzeczywistości. Wszystko to już dziś posiada charakter na wskroś praktyczny i dotyczy każdego uczestnika kultury, który w sposób świadomy oraz skuteczny chce działać w jej obrębie.
więcej o Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje, 2013-2022
Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (2020) i The Routledge World Companion to Polish Literature (2022)
projekt

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (2020) i The Routledge World Companion to Polish Literature (2022)

Dwujęzyczny projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, realizowany w latach 2017–2022 przez zespół w składzie prof. Magdalena Popiel (Uniwersytet Jagielloński, kierownik), prof. Tomasz Bilczewski (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Stanley Bill (University of Cambridge). Efektem realizacji tego przedsięwzięcia stały się dwa tomy: pierwszy z nich (którego tytuł odpowiada tytułowi grantu) opublikowało w roku 2020 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugi ukazał się w roku 2022 nakładem wydawnictwa Routledge jako The Routledge World Companion to Polish Literature.
więcej o Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje (2020) i The Routledge World Companion to Polish Literature (2022)
Traumatic Modernities. From Comparative Literature to Medical Humanities, w ramach SPECTRESS (Social Performance, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties)
projekt

Traumatic Modernities. From Comparative Literature to Medical Humanities, w ramach SPECTRESS (Social Performance, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties)

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities, częściowo finansowany w ramach grantu SPECTRESS Komisji Europejskiej. Projekt związany z organizacją konferencji międzynarodowej. Trauma – termin przeniesiony z języka medycznego do teorii kultury i nauk społecznych – w ostatnich dwóch dekadach stała się częścią słownika wielu dyscyplin, które wykorzystują ją do opisu następstw wstrząsających wydarzeń rozbijających spójność doświadczenia jednostek i wspólnot.
więcej o Traumatic Modernities. From Comparative Literature to Medical Humanities, w ramach SPECTRESS (Social Performance, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties)
SPECTRESS
projekt

SPECTRESS

Od roku 2014 Centrum Studiów Humanistycznych rozpoczyna realizację czteroletniego, międzynarodowego projektu Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties (SPeCTReSS), realizowanego przez konsorcjum 9 uniwersytetów i finansowanego przez Komisję Europejską. Projekt ten rozwijać się będzie dzięki wymianie kadry naukowej, która podejmie badania zogniskowane wokół zjawiska traumy kulturowej.
więcej o SPECTRESS
Wykłady i Seminaria Jagiellońskie
projekt

Wykłady i Seminaria Jagiellońskie

Instytucja Wykładów i Seminariów Jagiellońskich ma na celu „umiędzynarodowienie" polskiej humanistyki przez włączenie w krąg działań Centrum wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych ze świata. Każdy z zaproszonych gości cieszy się znakomitą reputacją, zarówno jako wykładowca, jak i autor wpływowych dzieł. Do obowiązków zaproszonych gości należy przeprowadzenie otwartego wykładu dla publiczności akademickiej oraz seminarium dla doktorantów na temat literatury. Nasi dotychczasowi wykładowcy
więcej o Wykłady i Seminaria Jagiellońskie