Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HERMENEIA

Seria Wydawnicza Centrum Studiów Humanistycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury. Wybierając tę nazwę dla serii wydawniczej, Centrum Studiów Humanistycznych chce zwrócić uwagę na trzy zjawiska: rozumienie jako nieusuwalną, choć niejednoznaczną podstawę nauk humanistycznych, różnorodną materię życia, której rozumienie dotyczy, oraz wielość języków, za pomocą których ludzie, w różnych sferach swojej działalności, potrzebę rozumienia artykułują. Seria Hermeneia, podobnie jak działalność Centrum Studiów Humanistycznych, powołana jest do tego, by dawać świadectwo nie tylko naukowej, ale też egzystencjalnej wielogłosowości naszej kultury.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023
publikacja

Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023

Książka ta ani nie jest typową monografią o teorii Lacana, ani nie przypomina dotychczasowych komentarzy do licznych i różnorodnych świadectw jej recepcji. Nie powiela też często powtarzanych historii o podmiotowym wyalienowaniu i powracającej realności. To opowieść o tym, jak Lacan czytał, a zarazem próba czytania samego Lacana korzystająca z jego własnych metod lektury.
więcej o Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023
Michał Paweł Markowski, Teksty zebrane 1988-2023, T. 1. Interpretacja
publikacja

Michał Paweł Markowski, Teksty zebrane 1988-2023, T. 1. Interpretacja

Pierwszy tom trzytomowego wydania tekstów Michała Pawła Markowskiego, które nie weszły do książek autorskich, zawiera rozprawy, recenzje, eseje, polemiki i glosy poświęcone teorii i praktyce interpretacji, powstałe w ciągu ostatnich 35 lat.
więcej o Michał Paweł Markowski, Teksty zebrane 1988-2023, T. 1. Interpretacja
Hakowanie antropocenu: Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych
publikacja aktualności2

Hakowanie antropocenu: Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych

Niniejsza monografia wpisuje się w trwające dziś na wielu polach dyskusje dotyczące koncepcji antropocenu. Podejmuje także temat alternatywnych wobec niej ujęć obecnej epoki w dziejach Ziemi, kiedy to obserwujemy wywołany ludzką działalnością stale pogłębiający się kryzys.
więcej o Hakowanie antropocenu: Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych
Paweł Mościcki, Wyższa aktualność
publikacja aktualności2

Paweł Mościcki, Wyższa aktualność

Książka przedstawia „Boską komedię" Dantego Alighieri jako źródło wiedzy na temat współczesności. To punkt wyjścia do nieustannie ponawianych prób poznania, kontestowania czy rewolucjonizowania swojej epoki, podejmowanych przez artystów takich jak Robert Rauschenberg, Pier Paolo Pasolini, Peter Weiss, Philippe Sollers i wielu innych.
więcej o Paweł Mościcki, Wyższa aktualność
Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej
publikacja aktualności2

Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej

Książka ta proponuje ponad trzydzieści wypraw w przeszłość dyscypliny, która w ostatnich dekadach przeżywa rozkwit za sprawą rosnącego zainteresowania problematyką przekładu oraz kontaktów, interferencji i hybrydyzacji związanych z globalnym przepływem ludzi i kapitału symbolicznego.
więcej o Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej
Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki
publikacja

Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki

Książka ta stanowi kontynuację tomu "Archiwa dyscypliny. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej". Proponuje ponad czterdzieści pięć wędrówek po najnowszych dziejach literaturoznawstwa porównawczego
więcej o Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki
Nieskończona genesis literatury światowej. Pisarze postkolonialni o władzy, języku i wyobraźni
publikacja

Nieskończona genesis literatury światowej. Pisarze postkolonialni o władzy, języku i wyobraźni

Książka otwiera przed polskim czytelnikiem świat wyobraźni autorów postkolonialnych, którzy odsłaniają źródła własnego pisarstwa, zmagania z językiem, a także dylematy tożsamości charakterystyczne dla obszarów (post)imperium.
więcej o Nieskończona genesis literatury światowej. Pisarze postkolonialni o władzy, języku i wyobraźni
Michał Paweł Markowski, Polska, rozkosz, uniwersytet
publikacja

Michał Paweł Markowski, Polska, rozkosz, uniwersytet

Polityczność naszej egzystencji zaczyna się na bardzo przyziemnym poziomie: od skro­bania ziemniaków na wspólną kolację i od zmywania naczyń po niej. To, co wydarza się „pomiędzy”, mówi więcej o nas, o naszych decyzjach i ideach niż niejedna doraźna inter­wencja polityczna czy zdeklarowany pogląd i dlatego w książce, która jest krytyką po­lonistycznego rozumu, refleksją nad polskością i życiem uniwersyteckim, piszę także o tym, co, dlaczego i jak gotuję.
więcej o Michał Paweł Markowski, Polska, rozkosz, uniwersytet
Jakub Momro, Ucho nie ma powieki
publikacja

Jakub Momro, Ucho nie ma powieki

Dźwięki i rozkwitająca wokół nich foniczna sfera jak nic innego opisują historię naszych wrażliwości, ciał i percepcji. Słuchanie, słyszenie, milczenie i cisza, hałas i szumy, ekspresja i życie w dźwiękach to nie tylko historia muzyki, lecz także złożona, powikłana jak przygodne egzystencje historia naszych uszu
więcej o Jakub Momro, Ucho nie ma powieki
Grzegorz Jankowicz, Życie w kuli
publikacja

Grzegorz Jankowicz, Życie w kuli

Niniejsza książka opowiada o dwóch dziełach. Pierwszym z nich jest obraz XVI-wiecznego włoskiego artysty Francesca Mazzuoli (Mazzoli), zwanego Parmigianinem (małym parmeńczykiem) lub po prostu Parmezanem. Drugim — poemat napisany przez współczesnego amerykańskiego poetę Johna Ashbery'ego. Obydwa noszą ten sam tytuł wyrażony w dwóch różnych językach: Autoritratto entro uno specchio convesso, Self-Portrait in a Convex Mirror (Autoportret w wypukłym lustrze).
więcej o Grzegorz Jankowicz, Życie w kuli