Wykładowcy to przyjaciele Centrum Studiów Humanistycznych, którzy zgodzili się przyjąć zaproszenie do współpracy i których gościliśmy na wykładach, seminariach lub spotkaniach.

Moshe Idel

emerytowany profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, członek Rady Naukowej Instytutu Shaloma Hartmana oraz Izraelskiej Akademii Nauk.

więcej...

Ernst van Alphen

profesor literaturoznawstwa na Uniwersytecie Lejdelskim. Do roku 2005 był profesorem niderlandystyki (the Queen Beatrix Professor of Dutch Studies) i retoryki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

André Rouillé

historyk fotografii, wykładowca  Université Paris 8. Jest komisarzem licznych wystaw, redaktorem naczelnym czasopisma „La Recherche photographique". Prowadzi www.paris-art.com - pierwszą francuską stronę internetową poświęconą kulturze współczesnej: sztuce, fotografii, projektowaniu, tańcowi, literaturze, którą założył w 2002 r.

 

W. J. T. Mitchell

jest wybitnym profesorem anglistyki i historii sztuki na Uniwersytecie Chicagowskim (Gaylord Donnelley Distinguished Service Professor of English and Art History)
 

Georges Didi-Huberman

filozof i wybitny historyk sztuki, wykładowca w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Zajmuje się historią i teorią obrazu oraz polityką wyobraźni.
 

Hal Foster

Hal Foster, Townsend Martin, Class of 1917 profesor na Princeton University, jest historykiem sztuki, znanym autorem prac poświęconych teorii oraz sztuce modernizmu i współczesności.
 

Catherine Gallagher

profesor University of California at Berkeley, literaturoznawczyni, badaczka kultury XVIII I XIX wieku, zajmuje się przede wszystkim historią oraz teorią powieści.
 

Martin Jay

profesor University of California at Berkeley, wybitny historyk idei, teoretyk literatury, badacz kultury wizualnej, autor kilkunastu książek.
 

Walter Benn Michaels

amerykański badacz literatury, filozof polityki. Wykładał na Johns Hopkins University w Balitmore (1974-1977, 1987-2001) oraz University of California w Berkeley (1977-1987). Od 2001 roku pracuje na University of Illinois w Chicago.
 

Rodolphe Gasché

jest jednym z najwybitniejszych filozofów literatury na świecie. Zajmuje się historią estetyki, idealizmem i romantyzmem niemieckim, myślą fenomenologiczną i post-fenomenologiczną, hermeneutyką i teorią krytyczną. Wykłada na Freie Universität Berlin, the Johns Hopkins University and University at Buffalo.
 

Derek Attridge

jest profesorem literatury angielskiej na York University, gdzie kieruje Departamentem Anglistyki. Jego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na języku literackim, choć zakres kontekstów, w jakich Attridge ów język bada jest bardzo duży. Jego pierwsze prace dotyczyły rytmu i konwencji metrycznych w poezji anglojęzycznej

więcej...

Samuel Weber

jest profesorem humanistyki na Northwestern University. Kieruje także programem zagranicznym (Paris Program in Critical Theory), który powołał do istnienia jeszcze jako profesor UCLA. Weber studiował u Paula de Mana i Theodora W. Adorno, którego teksty tłumaczył na język angielski. Przekład i wstęp do anglojęzycznej edycji pism Adorna był niezwykle istotny z punktu widzenia amerykańskiej recepcji Szkoły Frankfurckiej. Zajmuje się teorią literatury, filozofią i psychoanalizą. Współpraca z de Manem wpłynęła na jego zainteresowanie dekonstrukcją (komentował i przekładał teksty Derridy).
 

Hermann Lang

jest psychoanalitykiem, psychiatrą i filozofem. Analizy uczył się w Analytical Institute Heidelberg-Mannheim i w École Freudienne de Paris. Studia medyczne, psychoanalityczne i filozoficzne odbył na Uniwersytecie w Heidelbergu, Paris-Sorbonne i Paris-Vincennes. Pracował w Paryżu jako psychiatra w szpitalu św. Anny, uczestniczył w seminariach Jacques'a Lacana, uczęszczał na wykłady filozoficzne Paula Ricoeura, Michela Foucaulta i Gilles'a Deleuze'a.
 

Geza Vermes

jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie historii starożytnej Palestyny, języka aramejskiego i rękopisów z Qumran, których jest głównym wydawcą w obowiązującym, normatywnym przekładzie angielskim (The Dead Sea Scrolls in English, 1962; The Complete Dead Sea Scrolls in English, 2004). Jako jeden z pierwszych na świecie uczonych, badał słynne rękopisy z Qumran po ich odkryciu w roku 1947 i pozostaje w tej dziedzinie studiów największym autorytetem na świecie.
 

Hans Belting

jest profesorem historii sztuki. Zajmuje się sztuką europejskiego średniowiecza, sztuką nowoczesną i teorią obrazu. W latach 1970-80 był profesorem historii sztuki na Uniwersytecie w Heidelbergu, od 1980 do 1993 wykładał na Uniwersytecie Monachijskim. W 1993 opuścił Monachium, by zbudować program doktorski na otwartej w tamtym czasie Hochschule fuer Gestaltung w Karlsruhe.
 

Geoffrey G. Harpham

 jest dyrektorem National Humanities Center w Północnej Karolinie; prowadzi również gościnne wykłady z literatury na Duke University oraz University of North Carolina w Chapel Hill. Obecnie zajmuje się organizacją trzyletniego projektu badawczego, Autonomy, Singularity, Creativity: The Human & The Humanities, w którym przedstawiciele różnych dziedzin humanistycznych oraz nauk ścisłych szukają wspólnego języka, w którym mogliby dyskutować nad najważniejszymi pytaniami tradycyjnie stawianymi przez nauki humanistyczne.

Leonard Neuger

historyk literatury i tłumacz, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Krzysztof Michalski

(1948-2013) filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Boston University, Rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Natalie Heinich

Profesor w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, socjolożka, uczennica Pierre'a Bourdieu, któremu poświęciła książkę Purquoi Bourdieu (Paris, Gallimard 2007). Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień socjologii sztuki, socjologii wartości oraz estetyki odbioru, historii badań socjologicznych, antropologiczno-socjologicznego wymiaru problematyki tożsamości.

 

więcej...

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH