Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The MA Programme in Comparative Heritage Studies

The MA Programme in Comparative Heritage Studies

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Kierunek: kulturoznawstwo

Specjalność: porównawcze studia nad dziedzictwem

Typ studiów: drugiego stopnia

Tryb studiów: stacjonarne

Tytuł: magister

Liczba semestrów/lat: 4/2

Języki wykładowe: angielski

 

 

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Dofinansowanie projektu z UE: 736 812 zł

 

OPIS STUDIÓW

 

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

 

PROFIL ABSOLWENTA

 

Wiedza absolwenta programu COHES pozwoli na pogłębione rozumienie dynamiki kształtowania się dziedzictwa we współczesnym świecie, zarówno jego symbolicznego, jak i materialnego wymiaru. Absolwent przygotowany będzie do identyfikacji i analizy wszelkich społecznych, kulturowych czy politycznych praktyk mających wpływ na poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, zarządzanie nim i edukowaniem na jego temat. Otrzyma on kwalifikacje do pracy w międzynarodowych instytucjach kultury, zwłaszcza muzeach i placówkach archiwalno-badawczych, dyplomatycznych lub naukowych, wydawnictwach czy bibliotekach. Studia kształcić będą młodych badaczy, którzy w sposób krytyczny i porównawczy korzystają z interdyscyplinarnych narzędzi, by pracować w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.

 

KONTAKT: 

E-mail:

Mr. Michał Zając: cash@uj.edu.pl

 

Adres:

Centrum Studiów Humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 64
31-044 Kraków

tel./fax +48 12 663 18 20