Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HERMENEIA

Seria Wydawnicza Centrum Studiów Humanistycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury. Wybierając tę nazwę dla serii wydawniczej, Centrum Studiów Humanistycznych chce zwrócić uwagę na trzy zjawiska: rozumienie jako nieusuwalną, choć niejednoznaczną podstawę nauk humanistycznych, różnorodną materię życia, której rozumienie dotyczy, oraz wielość języków, za pomocą których ludzie, w różnych sferach swojej działalności, potrzebę rozumienia artykułują. Seria Hermeneia, podobnie jak działalność Centrum Studiów Humanistycznych, powołana jest do tego, by dawać świadectwo nie tylko naukowej, ale też egzystencjalnej wielogłosowości naszej kultury.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023

Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023

Książka ta ani nie jest typową monografią o teorii Lacana, ani nie przypomina dotychczasowych komentarzy do licznych i różnorodnych świadectw jej recepcji. Nie powiela też często powtarzanych historii o podmiotowym wyalienowaniu i powracającej realności. To opowieść o tym, jak Lacan czytał, a zarazem próba czytania samego Lacana korzystająca z jego własnych metod lektury.

Zamiast spojrzenia bliskiego filozofii – znanego z wielu opracowań poświęconych bohaterowi tej książki – autorka proponuje przede wszystkim perspektywę literaturoznawstwa, a dokładniej metaliteraturoznawstwa, interesuje ją bowiem nie tyle tekst literacki, ile literaturoznawcza wypowiedź traktowana jako symptom. Dzięki temu przemiany psychoanalizy łączą się z przemianami najważniejszych systemów ideowych humanistyki minionego stulecia.


„Anna Turczyn jest nieustannie obecna w swoim tekście: nie kryje się za żargonem, nie udaje bezosobowego trybu maszyny do pisania, nie produkuje tekstu mechanicznie, co jest powszechną plagą obecnej (post)humanistyki. Jest wyrazistym podmiotem prowadzącym nas przez meandry swojej złożonej relacji z Lacanem, którą można by określić mianem ambiwalentnej fascynacji”.
Z recenzji prof. dr hab. Agaty Bielik-Robson


„Największym problemem teoretycznym literaturoznawczego podejścia do lektury było przezwyciężenie konfliktu lub choćby pogodzenie komunikacyjnego modelu lektury z podmiotowym, czyli takim, w którym czytelnik nie jest wiązką reguł kompetencyjnych pozwalających rozumieć tekst, ale żywym, konkretnym człowiekiem wplatającym tekst we własną artykulację. Anna Turczyn wykazała, że Lacan oferuje literaturoznawcy wyjście z tego impasu, choć jej praca długo tego nie zapowiada i – niczym najlepszy thriller – potęguje w czytelniku przekonanie, że ta historia nie może się dobrze skończyć”.
Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
 
 
Anna Turczyn – literaturoznawczyni, pracuje w Centrum Studiów Humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 2021 obroniła doktorat. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim teorię i historię psychoanalizy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Jacques’a Lacana. Inspirowane jego pracami narzędzia i strategie opisu wykorzystuje do metakrytycznej analizy dyskursów literaturoznawczych. Publikowała w tomach zbiorowych i na łamach czasopism (m.in. „Tekstów Drugich”). Tłumaczyła książki Marca Augé, Rolanda Barthes’a, Pascale Casanovy, Maurice’a Godeliera, Julii Kristevej, Paula Ricœura. Stała współpracowniczka Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej (Nouvelle École Lacanienne de Psychanalyse).
Polecamy również
Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023

Anna Turczyn, Lacan: projekt lektury, Kraków 2023

Michał Paweł Markowski, Teksty zebrane 1988-2023, T. 1. Interpretacja

Michał Paweł Markowski, Teksty zebrane 1988-2023, T. 1. Interpretacja

Hakowanie antropocenu: Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych

Hakowanie antropocenu: Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych

Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki

Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki