Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for Advanced Studies in the Humanities; dalej jako CSH) powstało w marcu 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora UJ, podjętego na wniosek Dziekana Wydziału Polonistyki. CSH jest jednostką naukowo-badawczą wchodzącą w skład struktury Wydziału Polonistyki. Od roku 2010 jego częścią stała się Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. UJ dr hab. Magda Heydel, kierowniczka Centrum Badań Przekładoznawczych

Prof. UJ dr hab. Magda Heydel, kierowniczka Centrum Badań Przekładoznawczych

Zaj­muje się przekładoznawstwem i komparatystyką literacka i kulturową.

Kieruje Centrum, Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Wydziale Polonistyki UJ 

Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies".

Opubliko­wała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2003) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczo­ści Czesława Miłosza (2013).

Opracowała antologie Współczesne teorie przekładu (2009) oraz Polska myśl przekładoznawcza (2013) - wraz z Piotrem Bukowskim.

Jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), laureatką Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2003) oraz dwukrotnie nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie" (2008, 2011). Nominowana do nagrody Europejski Poeta Wolności (2018, 2020).

Członkini International Association for Translation and Intercultural Studies IATIS. Jest kuratorką Gdańskiego festiwalu „Odnalezione w Tłumaczeniu”. Członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz polskiego PEN Clubu.

Nagradzana tłumaczka litera­tury języka angielskiego, m.in. dzieł Josepha Conrada, Seamusa Heaneya, T.S. Eliota, Teda Hughesa, Alice Oswald, Roalda Dahla, Dereka Walcotta i Virginii Woolf. Edytorka przekładów poetyckich, m.in. Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.

Prowadzi kursy:

  • Introduction to Translation Studies (kurs w języku angielskim)
  • Przekładoznawcze seminarium magisterskie
  • Warsztaty przekładowe
  • Indywidualne projekty przekładowe
  • Interpretacja i krytyka przekładu artystycznego
  • Praca z tekstem anglojęzycznym (zajęcia metodyczne dla doktorantów)

 

Zapraszam do współpracy osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia magistra lub doktora w zakresie przekładoznawstwa i powiązanych obszarów badawczych, zwłaszcza w zakresie historii przekładu i historii tłumaczy. Studenci przekładoznawstwa na Polonistyce UJ biorą udział w projektach badawczych i literackich prowadzonych przez Centrum Badań Przekładoznawczych, mają szansę na współpracę z wybitnymi tłumaczami i badaczami przekładu z kraju i ze świata. Mogą też realizować własne przedsięwzięcia w ramach prężnie działającego Koła Naukowego Przekładoznawców.

 

W sieci:

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przekładoznawstwo UJ

Przekładaniec

Academia.edu

Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel 

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel 

Polish Transation Studies in Action, red. P. Bukowski, M. Heydel

 
Tłumaczenia:

Virginia Woolf

Chwile wolności. Dziennik 1915 - 1941

Między Aktami

Pokój Jakuba

Nawiedzony Dom

Eseje Wybrane 
 

Joseph Conrad

Jądro ciemności

Jądro ciemności – powieść graficzna na podstawie powieści: Josepha Conrada

Opowiadania
 

Seamus Heaney

Przejrzysta przygoda. Wiersze wybrane

Znalezione - przywłaszczone. Eseje wybrane 1971 – 2001

Derek Walcott

Mapa Nowego Świata. Wybór wierszy
 

Edycja przekładów:

Czesław Miłosz

Przekłady poetyckie


Stanisław Barańczak

444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku

 

okładka książki Jądro Ciemności Josepha ConradaOkładka książki Eseje Wybrane Virginii WoolfOkładka książki Nawiedzony Dom Virginii WoolfOkładka książki Dziennik 1915-941 Virginii WoolfOkładka książki Josepha Conrada OpowiadaniaOkładka książki Lore Segal Lucinella

Przekłady książek:

Robert Hass, Zbierając jeżyny, Znak: Kraków 1997.

David Young, Glenn, sztuka teatralna przełożona na zamówienie Teatru Śląskiego w Katowicach. Premiera: 23 lutego 2001, reż. Tadeusz Bradecki.

Jane Hirshfield, Uważność, Kraków: Znak, 2002.

Seamus Heaney, Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001, Znak: Kraków 2003.

Graham Swift, W świetle dnia, WL: Kraków 2003.

Ted Hughes, Pogromca Snów i inne opowieści o stworzeniu świata, Znak: Kraków 2006.

Virginia Woolf, Chwile wolności, Dziennik 1915-1941, WL: Kraków 2007.

Virginia Woolf, Między aktami, WL: Kraków 2008.

Virginia Woolf, Niebieska zasłona, Znak: Kraków 2008.

Virginia Woolf, Pokój Jakuba, WL: Kraków 2009.

Virginia Woolf, O chorowaniu, Czarne: Wołowiec 2010.

Anne Fadiman, W ogóle i w szczególe. Eseje poufałe, Znak: Kraków 2010.

Virginia Woolf, Noc i dzień, WL: Kraków 2011.

Joseph Conrad, Jądro ciemności, Znak: Kraków 2011.

Virginia Woolf, Nawiedzony dom. Opowiadania zebrane, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2012, s. 460.  

Virginia Woolf, Freshwater. Komedia  i Julia Margaret Cameron [w:] Virginia Woolf, Julia Margaret Cameron, Maria Poprzęcka, Fakt, fikcja i fotografia czyli co się zdarzyło we Freshwater, pomysł, wstęp i przekład Magda Heydel, Znak 2013.

Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady, Znak, Kraków 2014.

Roald Dahl, Charlie i wielka szklana winda, Znak, Kraków 2015.

Virginia Woolf, Eseje wybrane, Karakter, Kraków 2015.

Alice Oswald, Zapadać w jawę, Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, 2017.

Joseph Conrad, Catherine Anyango, David Z. Mairowitz, Jądro ciemności. Powieść graficzna, Kraków, Lokator, 2017.

Joseph Conrad, Opowiadania, wybór i przekład, Wydanictwo Czarne, 2018.

Lore Segal, Lucinella, Ossolineum, 2018.

Publikacje z zakresu przekładoznawstwa:

Książki autorskie:

Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej, Fundacja Nauki Polskiej, seria „Monografie humanistyczne", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 289.

Współczesne teorie przekładu. Antologia,  Znak, Kraków 2009, s. 483 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2013, s. 360 [wraz z Piotrem Bukowskim].

„Gorliwość tłumacza". Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 310.

Polish Translation Studies in Action. Concepts – Methodologies – Applications. Berlin: Peter Lang 2019 [z Piotrem Bukowskim].

Tomy zredagowane:

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie, zebrała i opracowała Magda Heydel, Znak, Kraków 2005, s. 713. Noty do tekstu: s. 619-675.

Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta (współredakcja), WUJ, Kraków 2010, s. 220.

Między Miłoszem a Miłoszem. „Przekładaniec" nr 25/2011, Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 370 (wraz z Pawłem Próchniakiem).

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Praxis. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014.

Czesław Miłosz, Przekłady poetyckie wszystkie, Znak, Kraków 2015.

Theo Hermans, Narada języków, opieka nad pracą tłumaczek oraz opracowanie naukowe przekładu (wraz z Katarzyną Szymańską) WUJ, Kraków 2015.

Michael Cronin, Przekład w epoce cyfrowej (opracowanie naukowe przekładu, wraz z Zofią Ziemann): WUJ, Kraków 2016.

T.S. Eliot, Cztery dramaty, przeł. Wiesław Juszczak, posłowie i opracowanie przekładu Magda Heydel, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły:

Traktat poetycki Czesława Miłosza po angielsku. W kontekście stereotypu (nie)przekładalności,  „Teksty Drugie" nr 5 (83), 2003, pp.152-166.

Poetyka jako semantyka, czyli rytmy albo wiersze polskie, [w:] Przekładając nieprzekładalne II, red. O. and W. Kubińscy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, pp. 241-253.

La nouvelle traduction de Balladyna de Juliusz Słowacki en langue anglaise. De l'intérêt à traduire la grande littérature classique, „Calliope. Revue consacrée aux questions de traductologie et de traduction littéraire", special issue: La traduction de qualité ou l'essence du texte préservée, 2006 n°2, pp. 50-76.

Somewhat Weird Reading': Czesław Miłosz and T.S. Eliot in: The International Reception of T.S. Eliot , ed. E. Daumer and S. Bagchee, Continuum, London 2007, pp. 226-242.

Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie" nr 6/2009, pp. 21-33.

The Polish Walcott. Translating Caribbean Identity, „Kultura-Historia-Globalizacja" / "Culture-History-Globalization"  7/2010, pp. 85-91. (pobierz PDF)  

Poetyka i polityka strzępu. O polskich przekładach poezji W.H. Audena, w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia-Komparatystyka-transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa, IBL PAN 2012, pp. 355-371.

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration, „Romanica Wratislaviesia", special issue:  Figure(s) du traducteur, ed. E. Skibińska, LIX, 2012, ss. 91-106.

The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf's Night and Day in Polish, "Literary and Linguistic Computing"  (co-authored with Jan Rybicki). (abstrakt)

„Był smak w tłumaczeniu…" Przekład jako gatunek twórczości na przykładzie tłumaczeń poetyckich Czesława Miłosza z pierwszych lat po wojnie, [w:] Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski i Ł. Tischner, Księgarnia Akademicka  - The Gould Center/ Miłosz Institute, Kraków 2013, ss. 883-896.

'Translation Makes Something Happen.' Why Include Translation in Secondary School Programmes. [In] La voix du traducteur à l'école / The Translator's Voice at School 1 - Canons. Eds. Elżbieta Skibińska, Magda Heydel, and Natalia Paprocka. Montréal: Éditions québécoises de l'œuvre, collection Vita Traductiva, 2014. (pobierz PDF

Polish Translation Studies: Toward a Transdisciplinary Research, "Europa Orientalis", vol. XXXIII: Translation Theories in the Slavic Countries, ed. A. Ceccherelli, L. Costantino, C. Didi, Salerno 2015, ss. 143-158 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Polish Studies In Translation: Re-Mapping An Interdisciplinary Field ,"AUC Philologica" 3/2015. Translatologica Pragensia IX. eds. J. Králová, D. Mraček, S. Rubáš, Praha: Karolinum, 2015, ss. 51-66 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Słowa i obrazy. Przekładoznawcze prace Elżbiety Tabakowskiej, [w:] E. Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie, WUJ, Kraków 2015, ss. 7-20 [wraz z Piotrem Bukowskim].

Chcecie udawać, że jestem kimś innym? O późnych dramatach T.S. Eliota [w:] T.S. Eliot, Cztery dramaty, przeł. Wiesław Juszczak, Gdańsk 2016, ss. 621-642.

Uparcie, na przekór Nieistnieniu, 444 przekłady Stanisława Barańczaka [w:] Stanisław Barańczak, 444 wiersze poetów języka angielskiego XX wieku, opracowanie i posłowie Magda Heydel, Znak, Kraków 2017, ss. 663-670.

Translating Conrad “Back” into Polish, “In Other Words”, nr 50, 2017, ss. 28-37.

Rób swoje, tłumacz! Przekładoznawstwo jako metoda w humanistyce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, tom LX, zeszyt 3 (123), 2017, ss. 9-23.

Co mówi, kiedy nic nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 33 (53), 2018 pt. (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część II), ss. 309-226.

„Wszystkich przesłuchano, tylko nas nie”: tłumacz ustny jako świadek, (eng. "Other were debriefed but not us" : the interpreter as a witness), [w:] „Teksty Drugie” 2018 : Ustanawianie świadka nr 3 (171), ss. 267-280

Wybacz, że znowu zawracam Ci głowę: rzut oka na wybrane listy Stanisława Barańczaka do Czesława Miłosza, (eng. "Please, excuse me for taking you time again": a glance on selected letters of Stanisław Barańczak to Czesław Miłosz), [w:] Ameryka Barańczaka, red. Karolak Sylwia, Rajewska Ewa, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018, ss. 33-54.

Polskie oryginały angielskich pism: tłumaczenia utworów Josepha Conrada na język polski w perspektywie historii przekładu, (eng. Polish originals of English writings: translations of Joseph Conrad's works into Polish from the perspective of translation history), "Studia Pigoniana" 2018: Większa Europa nr 1, ss. 91-104.