Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for Advanced Studies in the Humanities; dalej jako CSH) powstało w marcu 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora UJ, podjętego na wniosek Dziekana Wydziału Polonistyki. CSH jest jednostką naukowo-badawczą wchodzącą w skład struktury Wydziału Polonistyki. Od roku 2010 jego częścią stała się Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. UJ dr hab. Andrzej Juszczyk, kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada

Prof. UJ dr hab. Andrzej Juszczyk, kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990-1995). Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa uzyskał w 2002, na podstawie pracy Między retoryką a poznaniem. O powieściopisarstwie Teodora Parnickiego. W 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie książki  Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych.

Zatrudniony w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych UJ, prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki, Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jest również kierowniekiem Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ.

W latach 2004-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Zainteresowania badawcze: teoria literatury, utopistyka w literaturze, kultura popularna.

kontakt: a.juszczyk@uj.edu.pl

 

Spis publikacji

 

Książki:

Retoryka a poznanie: powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", Kraków 2004.

Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

 

Redakcja naukowa tomu:

Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, redakcja Jerzy Jarzębski i Andrzej Juszczyk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Przemyśl 2009.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:

Pomiędzy koniecznością a wolnością (o „Tylko Beatrycze"), [w:] Świat Parnickiego. Materiały z konferencji, pod red. Jacka Łukasiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1999, s. 159-165.

Działanie dedykacji, [w:] Lektury Grochowiaka, pod red. Tomasza Mizerkiewicza i Agaty Stankowskiej, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonisycznych", Poznań 1999, s. 99-111.

Zły Baudelaire, [w:] Baudelaire w Przemyślu. Materiały z sesji zorganizowanej w ramach VII Przemyskiej Wiosny Poetyckiej, red. Józef Kurylak, Przemyśl 2002, s. 25-34.

Historia intymna, czyli kategoria punktu widzenia w dyskursie o przeszłości, [w:] Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz, UMCS, Lublin 2004, s.

Kot czyli pies. O „Naszym ognisku" Andrzeja Bursy, współautorstwo z Agnieszką Klubą, [w:] Czytanie Bursy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Grzegorza Grochowskiego, „Księgarnia Akademicka", Kraków 2004, s. 35-47.

H.G. Wells's Polish Reception, [w:] The Reception of H.G. Wells in Europe, edited by Patrick Parrinder and John S. Partington, "Continuum", London 2005, s. 126-151.

 „Arcyosoba" – kategoria artysty w ujęciu krytyki personalistycznej Tymona Terleckiego, [w:] Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, pod red. J. Jarzębskiego i A. Juszczyka, PWSW, Przemyśl 2009, s. 83-94.

Słowo – ciało – fetysz. Artystyczne operacje na seksualności (Przypadek Parnickiego), [w:] Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu, pod red. Cezarego Zalewskiego, „Universitas", Kraków 2010, s. 191-210.

Apetyt na starość. Uwodzenie, pożądanie i przemoc w „Pornografii", [w:] Witold Gombrowicz. Nasz współczesny, pod red. Jerzego Jarzębskiego, Universitas, Kraków 2010, s. 316-327.

Pisanie jako fetysz. O pewnym aspekcie pisarstwa Teodora Parnickiego, [w:] Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, praca zbiorowa pod red. J. Wierzejskiej, T. Wójcika i A. Zieniewicza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 162-174.

 

Artykuły w czasopismach:

Dowód na nieistnienie (o zasadzie powszechnych analogii w "Lekcji martwego języka" Andrzeja Kuśniewicza), „Ruch Literacki" 1997, z. 5 s. 709-725.

Wołanie przez kresy, „Roczniki Humanistyczne" 2000, z. 1, s. 107-115.

Jak praktykuje się teorię, „Arkusz" 2002, nr 1, s. 4.

Jadąc do Utopii: mit "nie-miejsca" w literaturze środkowo-europejskiej (Stasiuk, Andruchowycz i inni), „Wielogłos" 2007, nr 2, s. 49-62.

Domy złe. Motyw upiornego miejsca w opowiadaniach Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski" t. XLVIII (2012), z. 2, s. 193-206.

Tajemne życie przedmiotów. O „opowiadaniach kolejowych" Stefana Grabińskiego, „Rocznik Przemyski" t. XLVI, (2013), z. 4, s. 89-98.

 

Inne publikacje

 

Dydaktyczne

Lektury bez tajemnic, t. 2, red. Michał Kuziak, wydawnictwo Znak, Kraków 1999, (autorstwo 6 rozdziałów).

Encyklopedia szkolna. Język polski. Liceum, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, autorstwo 307 haseł.

Encyklopedia szkolna. Język polski. Gimnazjum, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, autorstwo 15 haseł.

 

Rozmowy

Sanctum wiąże się z dobrem człowieka, (rozmowa z Józefem Tischnerem), „Polonistyka" 1997, nr 7, s. 389-393.

„NaGłos" i okolice, (rozmowa z Bronisławem Majem), „Polonistyka" 1999, nr 1, s. 42-47.

Melancholia i ironia, (rozmowa z Krzysztofem Vargą), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2009, nr 4, s. 55-62.

Piszę własną krwią, (rozmowa z ukraińską pisarką Marią Matios), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 2, s.53-58 (5 stron)

Swój czy obcy? Polak wobec Kościoła, (rozmowa z ks. Jackiem Prusakiem, teologiem, psychoterapeutą, publicystą), „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 4, s. 11-20.

 

Popularnonaukowe

Wołanie katastrofisty, „Arkusz" 1999, nr 1, s. 5.

O Schulzu na pograniczu, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2007, nr 1, s. 15

Byk przedziwny, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2010, nr 2, s. 4-7.

O czym gwarzą szyny? O opowiadaniach kolejowych Stefana Grabińskiego, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2012, nr 3-4, s. 46-49.

Piwo, woda, wino, „Przemyski Przegląd Kulturalny" 2012, nr 1, s. 20-24.

Fantazma tolerancie na základe lokálnych skúseností. [w:] Hľadanie modelov tolerantnej spoločnosti, ed. Juraj Buzalka, przeł. Karol Chmel, Slovenská společnost' pre zahraničnú politiku, Bratislava 2012, s. 67-72.

Maszyny i ludzie. O opowiadaniach kolejowych Stefana Grabińskiego, [w:] Sen jest drugim życiem, praca zbiorowa pod red. Ewy Łączyńskiej-Widz i Jadwigi Sawickiej, Biuro Wystaw Artystycznych,  Tarnów 2012, s. 245-259.