Krzysztof Michalski

(1948-2013) filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Boston University, Rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim rozprawą pt. Heidegger i filozofia współczesna (1974, wyd. Warszawa 1978), tam też w 1986 zrobił habilitację (Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988). Był jednym z założycieli wiedeńskiego Institut für die Wissenschaften vom Menschen, gdzie pełnił funkcję rektora.

Wśród jego publikacji znajdują się takie książki jak: Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego (Znak, 2007); Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo (Znak, 2006), tłumaczył książkę Martina Heideggera Ku rzeczy myślenia (Aletheia, 1999). Publikował w „Znaku", „Tygodniku Powszechnym", „Rzeczpospolitej", „Zeszytach Literackich".