Hal Foster

Townsend Martin, Class of 1917 profesor na Princeton University, jest historykiem sztuki, znanym autorem prac poświęconych teorii oraz sztuce modernizmu i współczesności. Wśród jego licznych książek znajdują się: Prosthetic Gods (MIT, 2004), Design and Crime (Verso, 2002), podręcznik Pop Art (Phaidon, 2005), The Return of the Real (October Books, 1996; Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Sugiera i M. Borowski, Universitas, 2010) oraz Compulsive Beauty (October Books, 1993). Formacja intelektualna Fostera, początkowo jako krytyka, następnie jako krytycznego historyka sztuki, dokonała się w kulturowym kontekście Nowego Jorku późnych lat 70. W 1978 r. Foster zaczął pisać dla Artforum, w latach 1981-1987 był redaktorem Art in America. W 1983 r. zredagował zbiór nowatorskich esejów poświęconych postmodernizmowi zatytułowany The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (Bay Press), a w 1985 opublikował pierwszy własny zbiór esejów pod tytułem Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics (Bay Press). Od 1991 r. jest redaktorem czasopisma October i serii October Books (The MIT Press), jednocześnie regularnie publikuje w książkach poświęconych sztuce, w tym w Artforum, London Review of Books, i New Left Review