Ślady

Ernst Bloch, Ślady, przekł. Anna Czajka, WUJ, Kraków 2012

Narracja wkracza u Blocha na miejsce, którego nie jest w stanie zapełnić filozofia konceptualna, a czyniąc to na nowo wprawia w ruch poszukiwanie filozoficzne. Na tym naprzemiennym uzupełnianiu się i ożywianiu we wspólnym nieustannym poszukiwaniu prawdy i istoty, na paradoksalnym sprzężeniu „spontaniczności i spekulatywności", zasadza się myślenie narracyjne Śladów, książki, o której Bloch mówił, że należy do kategorii „ilustrowanych albumów metafizycznych" (...).

Trudno przecenić walory dydaktyczne tej książki: wprowadza w najgłębsze problemy filozofii i kultury, wychodząc od doświadczeń najprostszych, będących przedmiotem medytacji, która pozwala na tworzenie związku między bezpośredniością życia a jego istotą. Całe dzieło Blocha, w tym jego Ślady, to zaproszenie do powrotu do tak lekkomyślnie zarzuconego w naszych czasach poszukiwania prawdy i istoty – do życia z wyznaczonym horyzontem sensu.

Ze Wstępu

(materiały Wydawnictwa)

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

Anna Czajka, Wstęp

ŚLADY 

Za mało

Spanie

Długie czekanie

Hermetyczność

Mieszać się

Śpiewanki

Mała zmiana

Lampa i szafa

Dobre przyzwyczajenie

Sens

POŁOŻENIE

Biedaczka

Błoto

Prezent

Różne potrzeby

To tylko gra, niestety

Pożyteczny członek społeczeństwa

Posypywacz truskawek

Chleb i igrzyska

Małego serca towarzysze broni

Chimery, które plączą szyki

LOS 

Odsyłanie

Murzyn

Dział wód

Bez twarzy

Hrabia Mirabeau

O dwóch diabłach: bogatym i biednym

Kocię w roli Dawida

Triumfy zapoznania

Pisarz w merostwie

Szlachetny pozór

Rokoko losu

Dojrzewanie ducha

Zarośla

Czerwone okno

Bóg życia

Motyw rozstania

Niesamowitość - trywialna i wzbogacona

Obca swojskość, prabliska obczyzna

Pippa przechodzi

Długie spojrzenie

Ponowne spotkanie, ale bez kontaktu

Muza zadośćczyniąca

Rafael bez rąk

EGZYSTENCJA 

Właśnie teraz

Ciemność w nas

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH