Niewspółmierność

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. T. Bilczewskiego, WUJ, Kraków 2010.

Antologia jest pierwszym w Polsce, autorskim wyborem prac poświęconych rozwojowi literackich badań porównawczych od lat dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej. Zamieszczone tutaj teksty publikowane są w języku polskim po raz pierwszy lub pojawiają się w nowym polskim przekładzie; reprezentują różne style myślenia o tradycji, kondycji i przyszłości badań porównawczych.

Tom otwiera wybór esejów poświęconych teorii porównania i filozoficznym kontekstom tej kategorii. Kolejne części antologii porządkują panoramę najnowszej refleksji komparatystycznej, odwołując się do historii i instytucjonalnych tradycji dyscypliny: znajdziemy tutaj, między innymi, przekłady dwóch najważniejszych amerykańskich raportów ostatnich dekad przygotowanych przez zespoły Charlesa Bernheimera, 1993, oraz Hauna Saussy'ego, 2006. Pozostałe rozdziały sytuują literaturoznawstwo porównawcze wobec wyzwań epoki globalizacji, przedstawiają ich związki z krytyką feministyczną, studiami postkolonialnymi oraz najnowszą translatologią.

Teksty zamieszczone w tej antologii poprzedzone zostały obszernym wstępem, w którym każdy z nich komentowany jest w kontekście najważniejszych przemian komparatystyki minionych sześćdziesięciu lat.

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

I. Komparatystyka wobec „gramatyki podobieństwa i różnicy" 

Claudia Brodsky-Lacour, Podstawy porównania przekład Tomasz Bilczewski

Rodolph Gasché, Porównawczo teoretyczna przekład Jakub Momro

Peter de Bolla, O teorii porównania przekład Bożena Shallcross

Lindsay Waters, Epoka niewspółmierności przekład Tomasz Bilczewski

Jonathan Culler, Porównywalność przekład Tomasz Bilczewski

II. Komparatystyka jako instytucja 

Charles Bernheimer, Wstęp. Lęki przed porównaniem przekład Piotr Sobolczyk

Raport Bernheimera, 1993. Komparatystyka na przełomie wieku przekład Maciej Wzorek

Michael Riffaterre, O wzajemnym uzupełnianiu się komparatystyki literackiej

i badań kulturowych przekład Roma Sendyka

Gayatri Ch. Spivak, Przekraczanie granic przekład Ewa Kraskowska

Haun Saussy, „Wyborny trup" pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach przekład Ewa Rajewska

David Ferris, Dyscyplina poza dyscypliną przekład Jakub Momro, Tomasz Bilczewski

III. Komparatystyka jako obszar pamięci 

Francesco Loriggio, Pamięć dyscypliny jako historia kulturowa: komparatystyka, globalizacja i kategorie badań literackich przekład Anna Sterczyńska

Linda Hutcheon, Komparatystyka literacka: „wrodzona opozycyjność" przekład Joanna Niżyńska

Richard Rorty, „Teoria literatury" z perspektywy czasu przekład Tomasz Kunz

Ulrich Weisstein, Z ekstazy w agonię: wzlot i upadek komparatystyki przekład Marta Dąbrowska

IV. Komparatystyka w dobie globalizacji

Mary L. Pratt, Komparatystyka literacka i globalne obywatelstwo przekład Tomasz Kunz David Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej przekład Anna Tenczyńska

V. Komparatystyka i płeć 

Margaret R. Higonnet, Literaturoznawstwo porównawcze z perspektywy feministycznej przekład Maciej Wzorek

Gail Finney, Co się stało z feminizmem? Przekład Ewa Kowal

Françoise Lionnet, „Zwykłe uprawianie ogródków"? Porównawcze „frankofonie", postkolonializm i ponadnarodowe feminizmy przekład Ewa Kowal

VI. Komparatystyka i władza 

Natalie Melas, Wersje niewspółmierności przekład Piotr Oczko, Tomasz Bilczewski

Emily Apter, „Je ne crois pas beaucoup à la littérature comparée". Poetyka uniwersalna a komparatystyka postkolonialna przekład Michał Mrugalski

Roland Greene, „Nie dzieła, lecz sieci": kolonialne światy w komparatystyce przekład Piotr Sobolczyk

VII. Komparatystyka i/jako translacja 

Susan Bassnett, Od komparatystyki literackiej do translatologii przekład Agnieszka Pokojska George Steiner, Czym jest komparatystyka literacka? Przekład Agnieszka Matkowska

Steven Ungar, „Pisanie językami". Rozważania o dziele tłumaczonym przekład Agnieszka Pokojska

Stanley Corngold, Komparatystyka literacka: odroczenie przekładu przekład Agnieszka Pokojska

Emily Apter, Nowa komparatystyka przekład Marta Dąbrowska

Noty biograficzne

Noty copyrightowe

Indeks nazwisk

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH