Mityngi myśli

David Damrosch, Mityngi myśli, przekład zespołowy, WUJ, Kraków 2011

Wspaniała książka, dowcipna, refleksyjna, kompetentna i pożyteczna, ujęta w formę fikcji, stawiająca pytania o literaturę i sugerująca drogi do uzyskania na nie odpowiedzi. Pokazuje, czym jest myślenie i skłania do myślenia. Tytuł pasuje doskonale: mowa tu o mityngach myśli, o spotkaniach, które w dzisiejszych czasach być może zdarzają się tylko w przestrzeni umysłu. Wyłącznie tak czujnego i tak podzielnego, jak umysł Davida Damroscha.

- Michael Wood

Książka może stać się dla nas, polskich uczonych, inspiracją do zdystansowanego przyjrzenia się samym sobie i naszym dziwnym obyczajom. Jej autor jest nie tylko bystrym obserwatorem życia akademickiego, ale i głęboko zatroskanym o jakość akademickiej kultury jego aktywnym uczestnikiem. Spory rozgłos zyskała sobie swego czasu programowa książka Damroscha We Scholars: Changing the Culture of University (1995), w której analizował takie zjawiska, jak izolacjonizm i wąska specjalizacja poszczególnych dyscyplin w obrębie nauk humanistycznych i społecznych, a także etos samotności uczonego i kult pracy indywidualnej, postulując jednocześnie większy udział pracy zespołowej w badaniach naukowych. W Mityngach myśli ten sam temat zrealizował na sposób komediowy, kreując przy okazji nowy gatunek narracji akademickiej, mianowicie połączenie fikcji powieściowej z heurystycznym dialogiem o proweniencji platońskiej. Brzmi to poważnie, ale jest nieskończenie zabawne, pod warunkiem, że odbiorca posiada nienajgorszą orientację we współczesnych teoriach i metodologiach. Oto bowiem na czterech kolejnych konferencjach komparatystów z całego świata (…) spotyka się czworo znajomych: „trzech profesorów i jedna profesorka" o bardzo różnych, wręcz konkurencyjnych orientacjach badawczych, osobowościach i stylach życia. Z tych spotkań i dyskusji tytułowych mityngów myśli wyłania się hałaśliwy wielogłos współczesnej humanistyki.

 Ze „Wstępu" Ewy Kraskowskiej

 

David Damrosch – wybitny amerykański komparatysta, biblista i badacz Weltliteratur, kierownik Katedry Komparatystyki Literackiej na Harvardzie oraz eks-przewodniczący American Comparative Literature Association.

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

Ewa Kraskowska, Słowo wstępne

I. Tokio. Jak umierają dyscypliny?

przekład: Maria Delimata, Anna Kołos

II. Bloomington. Podróżująca teoria wraca do domu

przekład: Inez Okulska, Katarzyna Szóstak 

III. Chicago. Polityka studiów kulturowych

przekład: Marta Budarska, Julia Sworowska 

IV. Puerto Vallarta. Krytyczne zwierzenia

przekład: Agnieszka Magnuszewska, Wiktoria Przybylska 

Bibliografia

Indeks

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH