Konstelacje

Walter Benjamin, Konstelacje, przekł. Adam Lipszyc i A. Wołkowicz, WUJ, Kraków 2012

Dzieło Waltera Benjamina (1892–1940) stanowi jeden z zasadniczych punktów odniesienia dla całej współczesnej humanistyki. Niniejszy wybór obejmuje najważniejsze szkice teoretyczne autora Pasaży, jak również jego najdonioślejsze prace krytycznoliterackie, często obdarzone potężnym ładunkiem filozoficznym. Tom wypełniają niezwykłe rozważania nad językiem, mitem i historią, zadaniem tłumacza i krytyka literackiego, a także mistrzowskie analizy dzieł Goethego, Krausa, Kafki i Baudelaire'a. Zebrane teksty to niewyczerpana kopalnia ekscytujących pomysłów, a zarazem nieodzowne źródło wiedzy o specyficznej pojęciowości Benjamina i najistotniejszych celach jego intelektualnych wysiłków. Wszystkie szkice prezentowane są w nowych przekładach, które mają ukazać zarówno literacki wymiar prac Benjamina, jak i precyzję jego myśli.

(materiały Wydawnictwa)

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

Adam Lipszyc, Przedmowa: Wyjście Benjamina

O języku w ogóle i o języku człowieka

Znaczenie języka w dramacie żałobnym i tragedii

Zadanie tłumacza

Dwa wiersze Friedricha Hölderlina. Dichtermut - Blödigkeit

Los i charakter

Przyczynek do krytyki przemocy

Fragment teologiczno-polityczny

Goethego Powinowactwa z wyboru

Karl Kraus

Nauka o podobieństwie

O zdolności mimetycznej

Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmieci

Robert Walser

O kilku motywach u Baudelaire'a

O pojęciu historii

Indeks

 

 

 

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH