Martin Jay

profesor University of California at Berkeley, wybitny historyk idei, teoretyk literatury, badacz kultury wizualnej, autor kilkunastu książek, m.in. The Virtues of Mendacity: On Lying and Politics (University of Virginia Press, 2010), Songs of Experience: Modern European and American Variations on a Universal Theme (University of California Press, 2004; polski przekład: Pieśni doświadczenia, przekł. A. Rejniak-Majewska, Kraków: Universitas, Horyzonty Nowoczesności, 2008), Refractions of Violence (Routledge, 2003), Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (University of California Press, 1993), Permanent Exiles: Essays on the Intellectual Migration from Germany to America (Columbia University Press, 1985), Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas (University of California Press, 1984). Za swoje wpływowe studium poświęcone rozwojowi Szkoły Frankfurckiej w latach 1923 – 1950: The Dialectical Imagination (Little, Brown, & Co, 1973) otrzymał Herbert Baxter Adams Award w ramach American Historical Association Award przyznawanej najlepszym pracom poświęconym historii Europy. Wśród jego licznych wyróżnień znajdują się także nagrody otrzymane od Danforth Foundation, Guggenheim Foundation, American Academy of Arts and Sciences, Aby Warburg Foundation.