Geoffrey G. Harpham

jest dyrektorem National Humanities Center w Północnej Karolinie; prowadzi również gościnne wykłady z literatury na Duke University oraz University of North Carolina w Chapel Hill. Obecnie zajmuje się organizacją trzyletniego projektu badawczego, Autonomy, Singularity, Creativity: The Human & The Humanities, w którym przedstawiciele różnych dziedzin humanistycznych oraz nauk ścisłych szukają wspólnego języka, w którym mogliby dyskutować nad najważniejszymi pytaniami tradycyjnie stawianymi przez nauki humanistyczne.
Profesor Harpham zajmuje się głównie teorią literatury, historią dwudziestowiecznych doktryn literaturoznawczych oraz ethical criticism, ale jak sam przyznaje, jego zainteresowania wykraczają poza ramy jednej dyscypliny humanistycznej. Począwszy od pierwszej rozprawy, On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature, stara się w swoich książkach znaleźć odpowiedź na pytanie o społeczne i etyczne znaczenie podstawowych gestów kulturowych wpisanych zarówno w teksty literackie, jak teoretyczne.Wybrane publikacje:

  1. On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton UP 2006.
  2. The Ascetic Imperative in Culture and Criticism. Chicago UP 1987.
  3. One of Us: The Mastery of Joseph Conrad, Chicago UP1996.
  4. Shadows of Ethics: Criticism and the Just Society, Duke UP1999.
  5. Language Alone: The Critical Fetish of Modernity, Routledge 2002.