Derek Attridge

jest profesorem literatury angielskiej na York University, gdzie kieruje Departamentem Anglistyki. Jego zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na języku literackim, choć zakres kontekstów, w których Attridge ów język bada, jest bardzo duży. Jego pierwsze prace dotyczyły rytmu i konwencji metrycznych w poezji anglojęzycznej. Najbardziej znane są jego artykuły poświęcone filozofii dekonstrukcji i postaci Jacquesa Derridy, którego pisma wydał po angielsku we własnym wyborze. Jego ostatnia książka pt. Jednostkowość literatury [Singularity of Literature, wyd. ang. 2004; wyd. pol. 2007] poświęcona jest problemowi odrębności literatury jako specyficznej praktyki językowej i społecznej. Attridge stawia pytania o różnice między dyskursem literackim i nieliterackim, ale wychodzi poza tradycyjne podziały teoretyczne, rozpatrując tytułowe zagadnienie w kontekście etycznym. Kwestia etycznego wymiaru literatury i lektury pojawia się także w jego książce pt. J.M. Coetzee and the Ethics of Reading. Literature in the Event [wyd. 2004], w której stawia pytania o granice interpretacji w kontekście twórczości jednego z najciekawszych prozaików z Południowej Afryki.

Nie przez przypadek wybór Attridge'a padł na autora Hańby. Podobnie jak Coetzee, Attridge urodził się i wychował w Południowej Afryce. W swoich badaniach często powraca do literatury południowoafrykańskiej. Z Rosemary Joly zredagował antologię esejów krytycznych poświęconych pisarzom z Południowej Afryki. Jest również specjalistą od twórczości Jamesa Joyce'a, któremu poświęcił dwie książki ( Joyce Effects, wyd. 2000, How to Read Joyce, wyd. 2007), kilka artykułów w znakomitej pracy Peculiar Language [wyd. 1988] oraz cztery antologie krytyczne.

Obecnie pracuje nad książką o poezji mówionej od antycznej tradycji melicznej aż po współczesny SLAM.

Derek Attridge zasiada w radach wydawniczych "The James Joyce Quarterly", "The Joyce Studies Annual", "The Journal of Narrative Theory", "Modern Fiction Studies", "Interventions and Language and Literature". Współpracuje również z kilkoma wydawnictwami jako konstulant merytoryczny.


Wybrane publikacje:

  1. J. M. Coetzee and the Ethics of Reading: Literature in the Event. Chicago 2004.
  2. The Singularity of Literature. London, New York 2004.
  3. Meter and Meaning: An Introduction to Rhythm in Poetry (z Thomasem Carperem). London, New York 2003.
  4. Joyce Effects: On Language, Theory, and History. Cambridge 2000.
  5. Semicolonial Joyce (red. z Marjorie Howes), Cambridge 2000.
  6. Writing South Africa: Literature, Apartheid, and Democracy 1970-1995 (red. z Rosemary Jolly), Cambridge 1998.
  7. Poetic Rhythm: An Introduction, Cambridge 1995.
  8. Acts of Literature, Jacques Derrida (red.), London, New York 1992.
  9. The Cambridge Companion to James Joyce (red.). Cambridge 1990 [wydanie drugie, poprawione 2004].
  10. Peculiar Language: Literature as Difference from the Renaissance to James Joyce. Ithaca 1988 [wydanie drugie, London, New York 2004].