Teatralność jako medium

Samuel Weber, Teatralność jako medium, przekł. Jan Burzyński, WUJ, Kraków 2009.

Od czasów Platona w zachodnich koncepcjach teatru usiłowano podporządkować medium inscenizacji teatralnej jego narracyjnej funkcji. Samuel Weber w świetnie napisanej, skłaniającej do myślenia książce śledzi zmieniającą się relację między teatrem, etyką oraz filozofią, badając alternatywy wobec panujących założeń na temat narracji w teatrze. W odczytaniach Platona, Arystotelesa, Sofoklesa, Szekspira, Kierkegaarda, Freuda, Benjamina, Artauda i wielu innych Weber analizuje teksty, które opierają się takiemu podporządkowaniu i ucieleśniają wyłonienie się teatralności jako odrębnego medium.

Odczytania Webera rodzą również pytania o relację między teatralnością a pojawieniem się mediów elektronicznych. Weber wykazuje, że nowe media, bynajmniej nie zrywając z cechami charakterystycznymi dla żywego, zainscenizowanego przedstawienia, wzmagają ambiwalencje związane z miejscem i tożsamością, które oddziaływały w teatrze już od czasów antycznej Grecji.

 

Samuel Weber jest profesorem literatury porównawczej na Uniwersytecie Northwestern w Stanach Zjednoczonych; kieruje także programem zagranicznym (Northwestern's Paris Program in Critical Theory). W latach osiemdziesiątych XX wieku pracował w Niemczech jako dramaturg w teatrach i operach. Autor licznych książek, między innymi The Legend of Freud, Institution and Interpretation, Mass Mediauras: Form, Technics, Media, Targets of Opportunity: On the Militarization of Thinking.

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie. Teatralność jako medium

Jaskinia

Scena

Widowisko

Prezentowanie

Rozdzielenie z

Nawlekanie pereł

Teatrokracja albo przetrzymywanie przerwy

Technika, teatralność, instalacja

Gestalt, Gestell, Geschick

Gra nierównych szans

Tło

Teatr jako przeznaczenie

Scena i ekran: media elektroniczne i teatralność

Synopsis

Więcej niż jeden: Król Edyp

Ugrupowania

Nomos Antygony

Od rządów prawa do prawa rządów

I bądź tu mądry: Antygona kalkuluje

Miejsce śmierci: Edyp w Kolonos

Szturmem na dzieło: alegoria i teatralność w Źródle niemieckiego dramatu żałobnego Benjamina

Ibi et ubique: rozwiązła intryga (Hamlet)

Przysięgli zachować tajemnicę

Miejsce pamięci

Kierkegaardowska Posse

Po końcu: Adorno

Sztuka czytania

Wstęgi i rebusy

Allemal to nie Immergleich

Psychoanaliza i teatralność

"Wirtualna rzeczywistość teatru": Artaud

Spóźniony refleks: działanie i pisanie w Dziwnym słowie urb... Geneta

Działanie

Pisanie

"Bycie… i eXistenZ": trochę wstępnych rozważań o teatralności w filmie "Wojna", "terroryzm" i "spektakl": o wieżach i jaskiniach

Sceny i fabuły: teatralność po 11 września 2001

Dyskusja z Simonem Morganem Worthamem i Garym Hallem

Bibliografia

Apendyks: Inne prace Samuela Webera dotyczące teatru

Indeks terminów

Indeks nazwisk

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH