Fragmenty

Friedrich Schlegel, Fragmenty, przekł. Carmen Bartl, WUJ, Kraków 2009.

Tom zawiera pierwsze, długo oczekiwane, integralne tłumaczenie tekstów założycielskich nowoczesnej teorii literatury. Friedrich Schlegel (1772-1829) należał do najbardziej wpływowych filozofów i badaczy literatury romantyzmu niemieckiego. Jego eseje, studia i wykłady, oparte na gruntownej znajomości pokantowskiej filozofii niemieckiej zapoczątkowały nowoczesne podejście do literatury, do dziś uznawane za aktualne. Oryginalność punktu widzenia i stylu kazała jednemu z dwudziestowiecznych badaczy literatury zaryzykować tezę, że „cała dyscyplina pod nazwą Germanistik rozwinęła się tylko i wyłącznie po to, aby ominąć wyzwanie, jakie Schlegel rzuca całemu pojęciu dyscypliny akademickiej".

Zbiór składa się z 742 fragmentów drukowanych w 1798 i 1800 roku w „Lyceum" i „Ateneum". W tym ostatnim wypadku przełożone zostały także aforyzmy autorstwa Augusta Wilhelma Schlegla, Friedricha Schleiermachera oraz Novalisa. Książka zaopatrzona jest w obszerny aparat krytyczny, objaśniający kontekst filozoficzny i historyczny działalności Friedricha Schlegla oraz obszerny wstęp Michała Pawła Markowskiego wyjaśniający główne pojęcia teorii Schlegla.

Książkę można kupić w księgarniach lub za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Spis treści:

Michał Paweł MarkowskiPoiesis. Friedrich Schlegel i egzystencja romantyczna, VII

Nota wydawnicza, LXXV

Nota o tłumaczeniu, LXXVII

Fragmenty krytyczne [„Lyceum" 1797], 1

Fragmenty z Blüthenstaub [„Athenaeum" 1798], 35

Fragmenty z „Athenaeum" [1798], 39

Idee [„Athenaeum" 1800], 149

Z opiłków żelaza [1801], 173

Apendyks 1: Chronologia jenajskiego romantyzmu, 177

Apendyks 2: Spis treści „Athenaeum", 187

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH