Michał Paweł Markowski

(1962), prof. zw. dr hab., The Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois at Chicago, kierownik Departamentu Slavic and Baltic Languages and Literatures na UIC oraz kierownik studiów doktoranckich na tym wydziale. Professor wizytujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2007 założył Centrum Studiów Humanistycznych, którego był pierwszym dyrektorem. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej CSH.

Autor, wydawca i tłumacz ponad 30 książek z zakresu literaturoznawstwa i filozofii, przełożonych na angielski, serbski, bułgarski, ukraiński, szwedzki i rumuński. Do najważniejszych jego prac należą: Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura (1997), Nietzsche: Filozofia interpretacji (1997), Pragnienie obecności: Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza (1999), Identity and Interpretation (2003), Czarny nurt: Gombrowicz, świat, literatura (2004), Teorie literatury XX wieku (2 tomy, wraz z A. Burzyńską; 2006), Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy (2007), Powszechna rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura (2012), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki (2013). Jako tłumacz przyswoił polszczyźnie dzieła Prousta, Barthesa, Blanchota, Derridy, Foucaulta, Lyotarda, Deleuze'a, Kristewej, Rorty'ego i Pereka. Wydawca dzieł Friedricha Schlegla, Marcela Prousta i Rolanda Barthesa. Autor pięciu zbiorów esejów: Anatomia ciekawośc (1999), Występek: eseje o pisaniu i czytaniu (2002), Pragnienie i bałwochwalstwo. Eseje metafizyczne (2004), Życie na miarę literatury (2007), oraz Słońce możliwość, radość (2010). Współwydawca dwóch serii: Hermeneia (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Horyzonty nowoczesności (Universitas, ponad 100 wydanych tomów). Jego ostatnia książka, Dzień na ziemi. Proza podróżna (2014) zawiera fikcję powieściową, eseje podróżne i fotografie. Wystawa fotografii zatytułowana Line and Land zaplanowana jest na styczeń 2015 roku w Chicago.

Między 2004 i 2005 w programie 2 TVP prowadził, z Jerzym Stuhrem, comiesięczny program kulturalny Cafe Kultura. Między 2005 i 2006 był pierwszym gospodarzem „Poniedziałków Literackich" w TVP Kultura. Między 2006 i 2007 był stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego" (rubryka „Z drugiej strony"). Jest stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego", także jako członek redakcji dodatku literackiego „Książki w Tygodniku"

Laureat wielu nagród i wyróżnień: Nagrody „Literatury na Świecie" w zakresie komparatystyki (1998), Nagrody Aleksandra Brücknera (1998), Nagrody Kościelskich (2000) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki za pisarstwo eseistyczne i krytyczne (2010). Trzykrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji (1998, 2001, 2005). Nominowany do Literackiej Nagrody NIKE (2004) i Nagrody im. Jana Długosza (2000, 2005). Otrzymał prestiżowy grant Mistrz ufundowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2006-2009) na projekt „Humanityka po dekonstrukcji". Od 2009 roku jest Dyrektorem Artystycznym dorocznego Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, organizowanego przez Fundację „Tygodnika Powszechnego" i Miasto Kraków.

Wykładał na wielu amerykańskich i europejskich uczelniach: między innymi na Harvardzie, Northwestern, Brown, University of Alberta, oraz Stockholms Universitet. Wiosną 2008 był Senior Fellow w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu. Jest członkiem redakcji wielu polskich i zagranicznych czasopism, m. in. „Teksty Drugie", „Schulz-Forum", „Wielogłos", „Slavic Review".

Jest głównym wykonawcą w dwóch grantach: Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje (finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) oraz Social Practice, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties (międzynarodowy projekt 9 uniwersytetów, administrowany przez Trinity College, Dublin, finansowany przez Unię Europejską, w wysokości 535.000 Euro). Jest pomysłodawcą i kuratorem wystawy pt. „Życie w poszukiwaniu formy: modernizacja kultury polskiej 1900-1950", zaplanowanej na 2018 rok w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Obecnie pracuje nad książką Emocje i mediacje. O nowoczesnej podmiotowości oraz dwuczęściową interepretacją europejskiego modernizmu. Tom pierwszy, zatytułowany Abstrakcja i materia opisuje nurty, zjawiska i dzieła (od legendy o Golemie, przez I wojnę światową, po fotografię abstrakcyjną) tematyzujące konflikt między tytułowymi wymiarami ludzkiej egzystencji. Tom drugi, Życie nowoczesne, po części analizuje modernistyczny koncept życia w sztuce i filozofii oraz życiu codziennym, w drugiej zaś opisuje trzy „życiowe narracje", skonstruowane w trzech różnych kontekstach kulturowych: przez Georga Lukàcsa, Fernando Pessoę i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Email: michal.pawel.markowski@uj.edu.pl