Kursy

KURSY W JĘZYKACH OBCYCH CSH

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty

 

Kursy w języku obcym, rok akademicki 2022/2023

 

Forma zajęć: konwersatorium, egzamin:

I SEMESTR:

1. Prowadzący: dr Alicja Fidowicz

Temat: Between Intimacy and Politics: New Comparative readings in Polish Literature and Culture

(30 godzin / I semestr)

 

2. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Magdalena Heydel / dr Zofia Ziemann

Temat: Introduction to Translation Studies

(30 godzin / I semestr)

 

3. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Waldemar Martyniuk

Temat: Language Learning Strategies

(30 godzin / I semestr)

 

4. Prowadzący: dr hab. Łukasz Tischner, prof. UJ

Temat: Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief

(30 godzin / I semestr)

 

5. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Wojciech Baluch

Temat: Contemporary Polish Dramaturgy in the Light of New Humanities

(30 godzin / I semestr)

 

6. Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Temat: Jerzy Grotowski. From Theatre to Performer

(30 godzin / I semestr)

 

7. Prowadzący: mgr Francesco Costantini

Temat: Postcolonial Europe: A Polish-Irish Comparison

(30 godzin/ I semestr)

 

II SEMESTR:

 

1. Prowadzący: dr Mateusz Chaberski

Temat: Performative Arts: Yesterday, Today, Tomorrow

(30 godzin/II semestr)

 

2. Prowadzący: dr Alicja Fidowicz

Temat: Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies

(30 godzin / II semestr)

 

3. Prowadzący: mgr Dominika Ciesielska

Temat: Fan Fiction, Affect, and Digital Humanities

(30 godzin/ II semestr)

 

4. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Piotr Oczko

Temat: A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

(45 godzin / II semestr)

 

5. Prowadzący: dr hab. Grażyna Urban-Godziek

Temat: Cultural History of Love Discourse

(30 godzin / II semestr)

 

6. Prowadzący: dr hab. Ewa Bal, prof. UJ (prowadzący do ustalenia)

Temat: Cultural Performances of the 21st Century

(30 godzin/II semestr)

 

7. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Roma Sendyka

Temat: East of the Camp: Holocaust Topographies of Poland

(30 godzin / II semestr)

 

8. Prowadzący: prof. UJ dr hab. Artur Grabowski

Temat:  Thinking by Verses. The 20th Century Polish Poetry in a Philosophical Context

(30 godzin / II semestr)

 

9. Prowadzący:  dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ, mgr Arkadiusz Półtorak

Temat: Speculative Fabulations in 21st Century Performative Arts

(30 godzin/ II semestr)

 

10. Prowadzący: dr Olga Schmidt, dr Katarzyna Trzeciak

Temat: Introduction to American and British Literary Criticism

(30 godzin/II semester; krytyka literacka, w przypadku odpowiedniej liczby osób/miejsc także inne kierunki)

 

11. Prowadzący: dr Magdalena Komorowska

Temat: The History of the Printed Book

(30 godzin/ II semestr)

 

12. Prowadzący: mgr Francesco Costantini

Temat: Inventing the Nation. Polish & Irish Literary Strategies of Identity Formation at the Turn of the Twentieth Century

(30 godzin/ II semestr)

 

  Study Abroad 

 

 Comparative Heritage Studies, MA

 

   Interdisciplinary MA

 

       Cultural Studies
     in Literary Interzones

 

NPRH