Anna Turczyn

ukończyła z wyróżnieniem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2007 r. zatrudniona w Centrum Studiów Humanistycznych UJ. Doktorantka na Wydziale Polonistyki, przygotowuje rozprawę poświęconą psychoanalizie Jacquesa Lacana. Stypendystka na Université Stendhal (Grenoble, Francja) oraz Université de Bourgogne (Dijon, Francja). W latach 2006-2009 stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach programu „Mistrz" prof. dra hab Michała Pawła Markowskiego). 

Współredaguje serię "Hermeneia", tłumaczy, pisze.

Email: anna.turczyn@uj.edu.pl