Grzegorz Jankowicz

dr, filozof literatury, krytyk, wydawca oraz tłumacz (Uniwersytet Jagielloński, Tygodnik Powszechny, Korporacja Ha!art). Współpracownik Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersutetu Jagiellońskiego. Przekładał na język polski R. Firbanka, G. Pereca, R. Rorty'ego oraz S. Žižka. Współprowadził programy telewizyjne emitowane na antenie TV Kultura: Czytelnia i Poezjem. Redagował serię krytyczną Punkt Krytyczny czasopisma Studium. Wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Indiana w Bloomington (USA). Wiceprezes Korporacji Ha!art, dla której redaguje dwie serie wydawnicze: Linia krytyczna oraz Proza obca. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Redaktor działu kultura „Tygodnika Powszechnego". Dyrektor wykonawczy Festiwalu Conrada, Festiwalu Kopernika oraz Festiwalu Anamneses. Autor, współautor i redaktor dziewięciu książek. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, esejów oraz recenzji wydawniczych. Ostatnio ukazały się następujące książki jego autorstwa: Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia. Zajmuje się współczesnymi nurtami i strategiami krytycznymi, filozoficznymi i politycznymi kontekstami literatury, a także związkami literatury ze sztukami wizualnymi.